Z6_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2A73
Z7_PPGAHG800H4M10QJ57EKOT2610

Парламентарни избори 02.10.2022 год.

Дата на публикуване: 27.05.2021
Последна актуализация: 09.08.2022
Справка в избирателен списък
Дата на публикуване: 25.01.2023

Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 25.01.2023

Изборни книжа
Дата на публикуване: 25.01.2023