Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Полиция

Районно управление - Нови пазар
Адрес: гр. Нови пазар, ул. "Плиска" № 1
Дежурен РУП Нови пазар: 166, 0537/22251, 0537/22252
e-mail: runp.sh@mvr.bg
Началник на РУ Нови пазар: Веселин Райнов
Приемен ден на началника: понеделник от 13:00 до 15:00 часа

Медицинска помощ

"Многопрофилна болница за активно лечение д-р Добри Беров" ЕООД
9900 гр. Нови пазар, ул. Христо Ботев №22
GPS координати: N43.347222 E27.2025
номератор: 0537 2 42 61 или 0537 2 42 62;
управител: 0537 2 20 92;
факс: 0537 2 22 08;
e-Mail: mbalnp@abv.bg или mbalnp@mail.bg

Пожарна безопасност и защита на населението

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нови пазар
Началник РСПБЗН – Нови пазар
инж. Евгени Костов Петров
Приемен ден – вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.
телефон: 0537/2-74-74
Адрес: 9900, гр.Нови пазар, ул.“Св.Никола“ № 2
Електронна поща: rspbzn_npazar@mvr.bg

Училища

Детски градини