Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Банки

УниКредит Булбанк
пл. “Раковски” № 4

Пощенска банка
пл. “Раковски“ №2

Банка ДСК
ул. "Цар Освободител" № 16

Банка ДСК
ул. "Оборище" № 10

Fibank (Първа инвестиционна банка)
пл. "Раковски" № 4

Банкови сметки

Банкови сметки на Община Нови пазар

Цени на услуги за издаване на удостоверения и служебни бележки по ЗМДТ

Търгове и конкурси

Търгове

Конкурси

Профил на купувача

Ако имате проблем при отварянето на връзките, използвайте Internet Explorer!

Профил на купувача Община Нови пазар