Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Дата на публикуване: 30.06.2022
Последна актуализация: 13.07.2022

Община Нови пазар приема заявления за включване в социалната услуга „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Желаещитеm да бъдат включени в услугата, могат да подадат заявление в информационен център на общинска администрация гр. Нови пазар.

За повече информация Петя Генова – ръководител проект.
 

Операция BG05FMOP001-5.001„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
ПРОЕКТ:   „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Нови пазар

Начало на проекта: 01.01.2021г.            
Край на проекта: 09.09.2022г.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  544 473,49 лева.