Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

С пълно мнозинство беше приет бюджета на Община Нови пазар за 2024 г.

Дата на публикуване: 09.02.2024
Последна актуализация: 09.02.2024

С 20 гласа “ЗА” от 20 присъстващи общински съветници беше приета капиталовата програма на община Нови пазар за 2024 година.

В тазгодишния бюджет са заложени значителни средства за подобряване на микроградската среда, опазването на околната среда, сигурността, развитието на културата, образованието и спорта.

Общият Бюджет на Община Нови пазар за 2024 г. е в размер на 32 448 076 лв., от които 28 999 669 лв. са очаквани постъпления от годината и 3 456 115 лв. – преходен остатък от преходната година.

В общия обем на бюджета държавните приходи са 23 514 176 лв., а местните постъпления се планира да бъдат 8 933 900лв.

С пълно мнозинство бяха гласувани и Правила за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Нови пазар, обучаващи се в професионални направления : „Медицина” и „Здравни грижи”. 

Предложението за отпусканите стипендии от бюджета на Община Нови пазар на одобрените стипендианти е да са в размер на 4000,00 лева на година за всеки студент, за покриване на разходите за годишна такса за обучение за съответната учебна година и съответните учебни материали.

Видео: https://youtu.be/sL-6Wz9bAYg?si=U0bxed3kqaBPxRMw

 Приет бюджет за 2024 година