Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Завърши първият етап от изграждането на игрището за мини футбол в гр. Нови пазар

Дата на публикуване: 30.11.2023
Последна актуализация: 30.11.2023

Вторият етап на обекта ще продължи с изграждането на паркинг с 29 паркоместа, четири от които са предназначени за хора в неравностойно положение.  Подхода към същият ще се осъществява от ул. ”Въстаник”. Част от паркоместата ще са от плочки на тревна фуга, а останалата част от паркинга ще е асфалтова. На паркинга се предвижда частично засенчване, чрез засаждане на широколистна дървесна растителност. Предвидено е улично осветление на целия паркинг, както и станция за зареждане на електромобили. Подхода към игрището се осигурява посредством  алеи с настилка от бетонни плочи. С проекта е предвиден  монтаж на зрителски пейки и съоръжение за паркиране на велосипеди. Предвидена е също и пейзажна алея за разходка. За комфорт на ползвателите на игрището е предвиден монтаж на фонтанка за питейна вода.

 Игрище мини футбол в Нови пазар