Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CE7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC6

Община Нови пазар и ОГХ „Петър Персенгиев“ организират летни занимания за деца!

Дата на събитие: 04.08.2022
Дата на публикуване: 26.07.2022
Последна актуализация: 05.07.2023

Община Нови пазар и ОГХ „Петър Персенгиев“ организират летни занимания за деца!