Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Наредби

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Нови пазар, ревизия 3/10.10.2019 год.
23.10.2019

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища - ревизия 3
11.09.2019

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Нови пазар, ревизия 03/22.02.2019 год.
17.07.2019

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Нови пазар, ревизия 2/24.04.2019 год.
10.07.2019

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нови пазар, ревизия 11/25.01.2019 год
19.04.2019

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар (ревизия 42)
15.02.2019