Skip to content

Проект за дневен ред за 12-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 30.07.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, Многофункционалната зала в сградата на Общинска администрация

X