Skip to content

Обява за свободна длъжност Инспектор-Контрольор по Наредба 1

Обява за свободна длъжност Инспектор-Контрольор по Наредба 1
Oбява за свободна длъжност Медицинска сестра в ДГ “Синчец” с.Ст.Михайловски; Дг”Здравец” – с.Войвода; ДГ “Горска теменужка” с.Избул и ОУ “Св.Кл.Охридски” с.Ст.Михайловски
Обява конкурс за незаета длъжност Директор на Дом за стари хора
Обява конкурс за незаета длъжност Директор на Дневен център за деца с увреждания ( ДЦДУ) “Къщичката”
Обява от Дневен център за деца с увреждания за набиране кандидати за дъжността ПСИХОЛОГ
Обява за подбор на персонал ангажиран до 31.12.2020г. по Проект “Патронажна грижа в Община Нови пазар”
Система за определяне на Резултати от Конкурс за длъжността “Секретар”
X