Skip to content

Дневeн ред и взетите решения на 14-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 01.10.2020 год., Решение № 151.

X