ПОДАЙТЕ СИГНАЛ

Тема, която изисква вземането на конкретни мерки за разрешаването на важни проблеми.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проект, идея или план, към който желаете да насочите фокуса на институциите.

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС

Запитване към Община Нови пазар по тема, която Ви вълнува.