ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ГАЧЕВ

стая: 304

тел: 0537 / 95150

емайл: obs_npazar@abv.bg

Приемен ден – Петък

Роден на 12.04.1989.г.

Завършил е средното си образование в Езикова гимназия „Никола Вапцаров”, гр. Шумен,
немски и английски език, а висшето си образование в РУ „Ангел Кънчев”, специалност Право.

След завършване на висше образование работи по специалността си, последователно в Община Нови пазар, като юрисконсулт, и в кантора в гр. Шумен, на същата позиция.