СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

МАНДАТ 2019-2023

 

 1. АДЕМ АЛИТ АДЕМ
 2. АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ КУЦАРОВ
 3. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ЯНЕВА
 4. ЕРДИВАН ВАСВИ МУСТАФА
 5. ЗЛАТИНА АТАНАСОВА ТАСКОВА
 6. ЗЛАТКО ИВАНОВ ЗЛАТЕВ
 7. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ
 8. ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
 9. КРАСЕН ЦВЕТКОВ ДЕЯНОВ
 10. КРАСИМИР ЯНКОВ ИВАНОВ
 11. Д-Р КРАСИМИРА ДАМЯНОВА БУНОВА
 12. МИХАЍЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
 13. НЕДРЕТ МЕХМЕД ЮСЕИН
 14. TОДОР АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
 15. НОРАН КЕРИМ ТЕФИК
 16. НУРТЕН ДЖЕВДЖЕТОВА АХМЕД
 17. ИНЖ. ПЕНКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
 18. ПЛАМЕН ХРИСТОВ КИРИЛОВ
 19. СЕНИХА ЗИЯ СЕЛИМ
 20. Д-Р ХАМДИ САМИ АВДЖЪ
 21. ЮСЕИН ШАКИР ЮСЕИН