ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЕНКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

стая:

тел:

емайл:

Родена на 02.09.1953 г. в Нови пазар.
Образование: висше – инж.химик – силикатчик.
Работила в „Китка“ като Директор порцеланово производство, Зам. Кмет,
Изп. Директор „МИГ Нови пазар – Каспичан“.
Председател ОбС Нови пазар – два мандата.
Общински сьветник – от 2016 г.