КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Населено място
Обект/адрес, локализация/
с. Беджене
Антично селище-м.Коджа алан” 500м. източно
с.Войвода
Късноантична крепост-2,5км. североизточно
с.Войвода
Останки от сграда-върху Войводската могила, 2км. южно
с.Войвода
Късна римска сграда – м.”Асар дере”, 2 км. източно
с.Войвода
Късноантично селище-м.”Екенлик”, 2,5 км. североизточно
с.Войвода
Средновековно селище и некропол в селото
с.Войвода
Църква св.”Неделя”
с.Войвода
Колона/паметник на загиналите 1912-1918 г./
с.Зайчино ореше
Антично селище-м.”Клиселик”, 1км. източно
с.Избул
Тракийско антично и средновековно селище-м.”Долните лозя”, 1км. югоизточно
с.Избул
Антично селище и некропол-м.”Латинските гробища”, до селото западно
с.Избул
Късноантично селище – м. ”Чилек чукуруалтъ”, 3км. източно
с.Избул
Късноантичен контаж – 600-700 м. североизточно
с.Избул
Ров и вал на землено укрепление на Плиска-имоти с №№ 000116, 000009 от землището на с.Стоян Михайловски, имот с № 000400 от землището на с.Избул; имоти с номера 000145, 000139, 000100, 000121, 000163, 000156 и 000080 от землището на с.Върбяни; от землището на гр.Плиска имоти с номера: 001311, 000138, 000369, 000244, 000245, 000260, 000263, 000317, 000279, 000313, 000318, 000320, 000319.
с.Мировци
Тракийско антично и средновековно селище-м.”Караистлик”, 3 км. югозападно
с.Мировци
Средновековно селище-м.”Ялтето”, 2 км. западно
гр.Нови пазар
Землено укрепление-2,5 км. северно
гр.Нови пазар
Средновековен некропол-м.Бешик тепе”, 500 м. северозападно
гр.Нови пазар
Къща Люцкан Дяков, на Жечка К.Люцканова и Жана Д. Илиева- ул.”Алеко Константинов” № 9
гр.Нови пазар
Къща на Петко Куруоглу, на Андрей С.Андреев и Богомил Б.Андреев- ул.”Алеко Константинов” № 10 и № 10б
гр.Нови пазар
Къща Ради Хадживълчев, на ОбНС- ул.”Бенковски” № 1
гр.Нови пазар
Къща на Руси Минчев, на наследниците на С.Минчев- ул.”Бенковски” № 10а
гр.Нови пазар
Къща на дядо Манчо, на Лазар С.Кънчев, Петър Л.Станев и Матей Н.Матеев – ул.”Бенковски” № 6 и № 8
гр.Нови пазар
Къща на Добри Станеоглу, на Георги Петров Гочев- ул.”Бенковски” № 16
гр.Нови пазар
Къща на Хаджи Димитров Михов, на Златка Д.Среднова и Димитър Г.Димитров- ул.”Левски” № 40
гр.Нови пазар
Къща на дядо Тодор, на Ганка Ж.Василева, ул.”Левски” № 42
гр.Нови пазар
Къща на Дечко Великов на Янка, Петър и Генчо Хр.Добреви- ул.”Добруджа” № 13
гр.Нови пазар
Къща на дядо Гани Кулев, на Митко Колев Тодоров-ул.”Добруджа” № 34
гр.Нови пазар
Къща на Дянко Кортев на Дянко Р.Минков- ул.”Ал.Константинов” № 3
гр.Нови пазар
Къща на Димо Атанасов на Б.Иванов – ул.”Добруджа” № 20-22
гр.Нови пазар
Къща на Бальо Хаджа Пенев, на наследниците на Магдалена Р.Матеева – ул.”Стефан Караджа” № 59
гр.Нови пазар
Къща на Люцкан Станев на Стоян Д.Русев и Димитър Ст.Димитров- ул.”Левски” № 50
гр.Нови пазар
Къща на Петко Пацалъ на Керанка Д.Захариева и Кодир О.Исмаилов-ул.”Добруджа” № 26а
гр.Нови пазар
Къща на дядо Диман на Жельо Р.Даманов- ул.”Г.Димитров” № 40
гр.Нови пазар
Къща на хан Чорбаджи Иван заедно с резбован хамбар в двора, на Милко И.Георгиев, Мустафа Ю.Османов и наследници на Васил Куманов – ул.”Владимир Заимов” № 3, ул.”Цар Асен”
гр.Нови пазар
Къща на Наки Стоев на Христо Скобев и Мария Вълчева – ул.”Хан Крум” № 18
гр.Нови пазар
Къща на абаджи Добри, на наследници на Стефан Великов Върбев, ул.”Греков” № 16
гр.Нови пазар
Къща на абаджи Добри, на наследници на Стефан Великов Върбев, ул.”Греков” № 16
гр.Нови пазар
Кулата
гр.Нови пазар
Часовникова кула
гр.Нови пазар
Джамия на Ахмед паша
с.Преселка
Антично селище – 1 км. южно
с.Преселка
Мост-м.”Кадъка”, 3 км. югоизточно
с.Преселка
Средновековно селище – м.”Орманлар”, 1.5 км. югоизточно
с.Стан
Средновековна крепост-м.”Станата”, 4 км. северно
с.Стоян Михайловски
Късноантично селище – 10 км. северно
с.Стоян Михайловски
Късноантичен некропол – 1,5 км. западно
с.Стоян Михайловски
Жилищно-производствен комплекс/обект № 31/ – имот с № 000117 в землището на селото
с.Стоян Михайловски
„Вътрешен град на Плиска” с манастир „Голямата базилика” и „Средновековен каменен път” /включва имоти от землището на с.Стоян Михайловски, общ.Нови пазар и гр.Плиска, общ.Каспичан
с.Тръница
Лобно място на Борис Савов Пейчев и Коста Тодоров Колев – 200м. южно