СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По информация от Експлоатационен район – Нови пазар към „В и К Шумен” ООД, поради възникнала авария на територията на град Нови пазар, временно ще бъде преустановено водоподаването в ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – район бензиностанция „АЛ и КО” .

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Recommended Posts