ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГЕОРГИ САШЕВ ГЕОРГИЕВ

стая: 304

тел: 0537 / 95150

емайл: obs_npazar@abv.bg

Приемен ден – Петък

Иван Валентинов Ганчев е на 30 год.

Завършил е средното си образование в Езикова гимназия „Никола Вапцаров”, гр. Шумен,
немски и английски език, а висшето си образование в РУ „Ангел Кънчев”, специалност Право.

След завършване на висше образование работи по специалността си,
последователно в Община Нови пазар, като юрисконсулт, и в кантора в гр. Шумен, на същата позиция.