с.Писарево

Кметски наместник с.Писарево
Ивайло Георгиев Капитанов


Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Писарево
•    Адрес: с.Писарево ул. Христо Ботев № 1
•    Пощенски код: 9927
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 0885302752
Други населени места, които се обслужват от кметския наместник

с.Тръница

Кметски наместник с.Тръница
Жеко Йорданов Жеков                                     

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Тръница
•    Адрес: с.Тръница ул. Панайот Волов № 2
•    Пощенски код: 9925
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 088703386

с.Жилино

Кметски наместник с.Жилино
Милен Методиев Янков

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Жилино
•    Адрес: с.Жилино ул.Христо Ботев 2
•    Пощенски код: 9929
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (053221)
•    Телефони: 0882454575 

с.Зайчино ореше

Кметски наместник с.Зайчино ореше
Ивалин Василев Павлов                             

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Зайчино ореше
•    Адрес: с.Зайчино ореше ул.Димитър Петров 12
•    Пощенски код: 9918
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•     Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (0537)
•    Телефони: 0885302744

с.Преселка

Кметски наместник с.Преселка
Нуртен Емин Мехмед                                         

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Преселка
•    Адрес: с.Преселка ул.Георги Димитров 38
•    Пощенски код: 9922
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 0885302750

с.Сечище

Кметски наместник с.Сечище                           
Ридван Мехмед Ахмед

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Сечище
•    Адрес: с. Сечище, ул. “Ален мак” №2
•    Пощенски код: 9923
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч. 
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция 
•    Kод за междуселищно избиране: (053220)
•    Телефони: 0885 30 27 48