с. Войвода

Кмет на кметство с. Войвода
Юзджан Ахмедов Еминов

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Войвода
•    Адрес: с.Войвода ул. Стефан Караджа № 1
•    Пощенски код: 9958
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05325)
•    Телефони: 0885233311

с.Енево

Кмет на кметство с.Енево
Антон Боянов Борисов                                          

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Енево
•    Адрес: с.Енево ул.Георги Димитров № 32
•    Пощенски код: 9919
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (0537)
•    Телефони: 0885302743

с. Избул

Кмет на кметство с. Избул
Недрет Ремзи Мехмед                                         снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Избул
•    Адрес: с.Избул ул.Пирин № 2
•    Пощенски код: 9959
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05325)
•    Телефони: 0885302741

с. Мировци

Кмет на кметство с. Мировци
Валентин Добрев Кръстев                                

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Мировци
•    Адрес: с.Мировци ул.Стоян Мураданларски № 37А
•    Пощенски код: 9921
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05329)
•    Телефони: 0887073903

с. Памукчии

Кмет на кметство  с. Памукчии
Кадир Ахмед Бодур  

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Памукчии
•    Адрес: с.Памукчии ул.Свобода № 1
•    Пощенски код: 9934
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (053220)
•    Телефони: 0885302745

с. Правенци

Кмет на кметство с. Правенци
Юсеин Ахмед Мехмед                                            

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Правенци
•    Адрес: с.Правенци ул.Христо Ботев №22
•    Пощенски код: 9945
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (05321)
•    Телефони: 0887925280

с. Стан

Кмет на кметство с. Стан
Валентин Георгиев Димитров                           снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Стан
•    Адрес: с.Стан ул.Генерал Скобелев № 4
•    Пощенски код: 9917
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (0537)
•    Телефони: 0888540402

с. Стоян Михайловски

Кмет на кметство с. Стоян Михайловски
Шенол Ремзи Халил                                                     снимка

Седалище и адрес
•    Област: Шумен
•    Община: Нови пазар
•    Населено място: с. Стоян Михайловски
•    Адрес: с.Стоян Михайловски ул.Александър Стамболийски № 2
•    Пощенски код: 9928
работно време
•    От: 08:00 ч. – До: 17:00 ч.
•    обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
•    Петдневна работна седмица от понеделник до петък.
Данни за кореспонденция
•    Kод за междуселищно избиране: (053221)
•    Телефони: 0885302746